Skip to content

AJ DAHLBERGS FORTSÄTTER HÖJA NOTERING PÅ GRIS V 23

AJ Dahlbergs håller sig till tidigare lagd strategi med att driva en så transparent notering som möjligt för att gynna stora som små producenter och för att skapa en framtidstro i branschen med förhoppningar om att fler producenter vågar investera i utökade eller nya anläggningar och därmed öka produktionen av svenskt kött då efterfrågan är stor och vi ser att den trenden kommer att hålla i sig i överskådlig framtid.

Vecka 23 höjer vi grisen 25 öre/kg.

Back To Top