skip to Main Content

Höjning av boskapsnoteringen

Från och med vecka 17 ökar noteringen på boskap med 2 kr/kg.

Back To Top