skip to Main Content

Höjning av slaktsvinsnotering

Slaktsvinsnoteringen i bäst betalda viktgrupp går upp 60 öre per kg, ny notering är 20,25 kr/kg.

Höjningen gäller från och med måndagen 4 April.

Back To Top