skip to Main Content
Höjning Av Slaktsvinsnoteringen

Höjning av slaktsvinsnoteringen

Från och med måndag v 42 höjer vi noteringen för slaktsvin i bäst betalda viktintervall med 20 öre per kg.

Back To Top