skip to Main Content
Justering Grispriset V4

Justering grispriset v4

Marknadssituationen för fläskkött är ansträngd vilket bidrar till en hård prispress internationellt såväl som nationellt.

De större slakterierna lägger stora volymer i fryslager vilket medför en stark press på det färska köttet med sjunkande priser som följd.

De tillverkande bolag som har möjlighet att använda en utländsk råvara i sina produkter överger nu det svenska till förmån för billigare importerade råvaror.

Vi har under en tid haft en mycket gynnsam prisbild på det svenska köttet. Vår förhoppning är att det skall bestå framöver men vi ser att vi behöver ta ett steg tillbaka för att kunna försvara vår marknad.

Mot denna bakgrund kommer vi att sänka grisnoteringen 0,30 sek 2021-01-25

Back To Top