skip to Main Content
Nybliven Pensionär

Nybliven Pensionär

Kurt Dahlberg en av våra mest erfarna medarbetare har idag gått i pension. Kurt har varit aktiv i bolaget både som ägare och i olika yrkesroller under många år.. De flesta av er leverantörer känner Kurt som livdjursförmedlare.

Kurts pensionering kommer att medföra förändringar såväl för oss medarbetare som för er leverantörer.

I framtiden kommer frågor om livdjur att hänvisas till

Börje Pettersson 0521-577739

Glenn Jönsson 0521-577753

Vi tackar Kurt för ett väl utfört arbete och önskar honom lycka till med framtida utmaningar.

 

Back To Top