Skip to content

Integritetspolicy

Vi på Dahlbergs anser att dataskydd och integritet är viktigt. Vi följer gällande lagar i vårt sätt att arbeta och strävar efter att tillämpa industristandarder avseende IT-säkerhet.

När du kontaktar Dahlbergs eller någon av våra anställda via telefon eller e-post, samlar vi automatiskt personuppgifter som en naturlig del av genomförandet av elektronisk kommunikation. Exempel på personuppgifter kan vara namn, telefonnummer, e-postadresser och företagsanslutning. När du besöker vår webbplats samlar analys- och loggningstjänster de vanliga uppgifter som din webbläsare ger oss, till exempel IP-adresser, val av webbläsare etc.

Personuppgifter som samlas in som en del av ett pågående affärsförhållande kommer att omfattas av separata avtal som omfattar detta partnerskap.

Dahlbergs kommer inte att sälja personuppgifter till någon annan.

Vi behandlar dina personuppgifter utifrån de krav som ställs, vilket bland annat innebär att dina uppgifter bevaras under den tid som är nödvändigt utifrån; ändamålet med behandlingen, våra skyldigheter enligt annan lagstiftning eller enligt vad som är tillåtet enligt gällande lagstiftning.

Om du har några frågor, kommentarer eller behöver kontakta oss angående utdrag ur register, att återkalla samtycke eller göra korrigeringar, kontakta ekonomi@dahlbergslakteri.se

Back To Top