skip to Main Content

LÅT OSS SKÖTA FÖRMEDLINGEN AV LIVDJUREN

Vi har också en väl utbyggd livdjursförmedling. Varje år förmedlar vi ett stort antal smågrisar, kalvar och boskap på vårt livdjurstorg.

Anmälan om leverans av livdjur ska göras senast onsdag före leveransvecka. Kontakta oss gärna om du har frågor angående köp och leverans av livdjur.

FÖRMEDLINGSKOSTNADERSÄLJAREKÖPARE
LivkalvarFrakt: 300:-/st
Ungdjur över 200 kgProvision 3%Frakt: 300:-/st
Dräktiga kor och kvigor samt språngtjurarProvision
5% upp till 25.000:-
4% 25 - 50.000:-
3% över 50.000:-
Frakt
Aktuell
Transportkostnad
SmågrisarFörmedlingsavgift 130:-/st, från 1/1-18

Information Livkalvar

Basvikt betalas upp till 130 kg. Övervikt tjurar 13:–/kg. Övervikt kvigor 13:–/kg

Tjurkalvarna förmedlas som Plus- resp. Primakalvar.

Kvalitetsregler för Pluskalv

  • Ålder 8-18 veckor
  • Vikt lägst 75 kg och väl utvecklad för sin ålder
  • Den ska vara van med kraftfoder, hö/ensilage och vatten
  • Avhornad
  • Besättningen ska vara BVD-fri

Uppfylls inte samtliga krav säljs kalven som Primakalv.

Ringormsvaccinerade kalvar 100:–

Avhorning Pluskalv ingår i noteringen

Avhorning Primakalv 125:–

Avhorning Kvigkalv 125:–

KÖTTRASTILLÄGGFLECKVHER, ANGBLOND, SIMLIM, CHAR
Tjur500:-500:-600:-700:-
Kviga300:-200:-400:-500:-

För erhållande av köttrastillägg skall kalvens fader vara stambokförd

Anmälan skall ske senast onsdag före avsedd leveransvecka

Direktanmälan 0:– Vi prioriterar hämtning av kalven

Överståendeersättning tjurkalvar 100:–/kalv vid väntetid utöver 3 veckor och minst 110 kg.

Back To Top