Skip to content

LÅT OSS SKÖTA FÖRMEDLINGEN AV LIVDJUREN

Vi har också en väl utbyggd livdjursförmedling. Varje år förmedlar vi ett stort antal smågrisar, kalvar och boskap via vår livdjursförmedling.

Anmälan om leverans av livdjur ska göras senast onsdag före leveransvecka. Kontakta oss gärna om du har frågor angående köp och leverans av livdjur.

FÖRMEDLINGSKOSTNADERSÄLJAREKÖPARE
LivkalvarFrakt: 300:-/st
Ungdjur över 200 kgProvision 3%Frakt: 300:-/st
Dräktiga kor och kvigor Provision
5% upp till 25.000:-
4% 25 - 50.000:-
3% över 50.000:-
Frakt
Aktuell
Transportkostnad
SmågrisarFörmedlingsavgift 130:-/st, från 1/1-18
Språngtjur
5% upp till 20000 kr eller max 1000 krFrakt aktuell transport

Information Livkalvar

Basvikt betalas upp till 130 kg. Övervikt livkalv 13:–/kg.

Tjurkalvarna förmedlas som Plus- resp. Primakalvar.

Kvalitetsregler för Pluskalv

  • Ålder 8-18 veckor
  • Vikt lägst 75 kg och väl utvecklad för sin ålder
  • Den ska vara van med kraftfoder, hö/ensilage och vatten
  • Avhornad
  • Besättningen ska vara BVD-fri

Uppfylls inte samtliga krav säljs kalven som Primakalv.

Ringormsvaccinerade kalvar 125:–

Avhorning Pluskalv ingår i noteringen

Avhorning Primakalv 125:–

Avhorning Kvigkalv 125:–

KÖTTRASTILLÄGGHER, ANGFLECKVBLOND, SIM, Montb
LIM, CHAR
Tjur500:-600:-600:-700:-
Kviga200:-400:-400:-500:-

För erhållande av köttrastillägg skall kalvens fader vara stambokförd

Anmälan skall ske senast onsdag före avsedd leveransvecka

Överståendeersättning tjurkalvar 100:–/kalv vid väntetid utöver 1 månad efter anmälan samt över 130 kg vid leverans.

För att kunna förmedla kalven måste den vara korrekt rapporterad till CDB-registret.

Back To Top