skip to Main Content

Hela kretsloppet sker här i våra hemtrakter – vi kallar det Dalslandscirkeln

Tack vare att vår verksamhet ligger där den ligger kan allt som berör produktionen ske inom vårt närområde – ett lokalt kretslopp som är både klimatsmart ger full spårbarhet.

Detta kretslopp inleds med att de lokala gårdarna odlar foderspannmål som grisarna och korna föds upp på. Djuren transporteras därefter den korta sträckan till oss för slakt. Restprodukterna från slakteriet blir till biogas och gödsel som skickas tillbaka till gårdarna som odlar foderspannmål. Och sedan börjar allt om igen.

Back To Top