skip to Main Content

Viktig information

Slaktanmälan

Senast tisdag kl. 12.00 innan leveransvecka. Anmälningstider är till för att kunna planera slakt och försäljning på ett bättre sätt. Serviceslakt tas emot med kort varsel. Vid anmälan av nötboskap måste vi ha uppgifter om födelsedatum, produktionsplats nummmer och id nr med kontrollsiffra för att säkert veta djurets ålder.

Omärkta djur avvisas.

Nödslakt, kadaverhämtning, kontakta:

Svensk Lantbrukstjänst AB


Miljöhusesyn

Från och med 2003 ställer samtliga Sveriges slakterier gemensamt krav på genomförd Miljöhusesyn av sina leverantörer.

Klicka här för att läsa mer om miljöhusesynen. (Dokumentet är en PDF-fil som kräver att Adobe Reader finns installerad)


Prisavdrag

Hanteringkostnad för Highlands Cattle uttages med 1000 kr/st.

Avdrag görs enligt information på avräkning för FOU (Forskning och utveckling), Svensk Lantbrukstjänst,  Svensk köttinformation, Djurhälsovården, Svenska Pig och Taurus.

Livsmedelsverket har funnit skäl att minska risken för förorening av köttet i slakten, bl a mot bakgrund av uppmärksamheten kring EHEC-bakterien. Bedömningen är lika på alla slakterier enligt branschöverenskommelse.

Avdrag enligt följande:

Kategori 1:
Måttligt förorenade djur: Avdrag med 600 kr

Kategori 2:
Kraftigt förorenade djur: Avdrag med 1000 kronor och ett rådgivningsbesök från slakteriet om det handlar om flera smutsiga djur i samma leverans.

Kategori 3:
Mycket kraftigt förorenade djur: Avdrag med 2000 kronor plus att gården beläggs med leveransstopp till dess att slakteriet genomfört ett rådgivningsbesök där en åtgärdsplan upprättas. Slakteriets åtgärdsplan för misstänkt vanvård av djur aktiveras.

 

Välkommen med din anmälan av såväl slaktdjur som livdjur.
Du är även välkommen att besöka oss på slakteriet.


Anmärkningskoder

Här kan man se och ladda ner en förklaring av våra Anmärkningskoder
Ladda ner

Back To Top