skip to Main Content

NYHETER


Justering grispriset v4

Marknadssituationen för fläskkött är ansträngd vilket bidrar till en hård prispress internationellt såväl som nationellt. De större slakterierna lägger stora volymer i fryslager vilket medför en stark press på det färska köttet med sjunkande priser som följd. De tillverkande bolag…

Läs mer
Back To Top