Skip to content

AJ Dahlbergs höjer Notering på Gris och smågris V18

AJ Dahlbergs håller sig till tidigare lagd strategi med att driva en så transparent notering som möjligt för att gynna stora som små producenter och för att skapa en framtidstro i branschen med förhoppningar om att fler producenter vågar investera i utökade eller nya anläggningar och därmed öka produktionen av svenskt kött då efterfrågan är stor och vi ser att den trenden kommer att hålla i sig i överskådlig framtid.

Back To Top