Skip to content

Höjning av notering ungnöt v 3

Från och med vecka 3 kommer vi att höja noteringen för ungnöt med 1 kr per kg.

Kor i bäst betalda viktklass höjs 35 öre per kg.

Back To Top