Skip to content

Sommartider att lägga på minnet

Highland Cattle
Mellan den 14 juni och 17 juli har vi ingen möjlighet att ta emot Highland Cattle.

Återtagsstyckning
Återtagsstyckningen har semesterstängt v.27-v.31
Vi kan erbjuda återtag på helfall, men inget som skall styckas.

Back To Top